„SAP BusinessObjects Strategy Management“ (SAP SM) –  leidžia nustatyti Jūsų įmonei ar įmonių grupei tikslus, suplanuoti strategijas ir stebėti jų vykdymą, pradedant visuotiniais tikslais, baigiant veiklos rodikliais.

Strategijų valdymo tikslas - rasti tinkamiausia būdą organizacijai pasiekti geriausių rezultatų, didinant įmonės vertę. Strategijų valdymas skirstomas į etapus:

  • Įmonės strategijų sukūrimas ir pirmenybės pasirinkimas: kokie yra įmonės pagrindiniai tikslai ir kokia jų svarba.
  • Planavimas ir vykdymas: strategijoms priskiriami konkretūs planai ir jų suplanuojamas jų įgyvendinimas.
  • Stebėsena ir analizė: pasirinktu periodiškumu yra lyginami apsibrėžti planuojami ir faktiniai rodikliai bei daromi reikiami sprendimai tolimesnei eigai.

Svarbiausios naudos, įdiegus BusinessObjects Strategy Management sistemą:

  • Išgryninti ir perskirstyti įmonės resursai (finansai, personalas ir kita), maksimaliam valdymo efektyvumui.
  • Atskirų įmonės padalinių veiklos rezultatų palyginimas, tiek įmonės viduje, tiek atskiromis subjektų grupėmis.
  • Pasirinktų rodiklių pokyčių raida ir analizė, Jūsų pageidaujamu periodiškumu (kas savaitę, mėnesį, ketvirtį, pusmetį).
  • Asmenų ar asmenų grupės, atsakingų už tikslų, užduočių ar iniciatyvų įgyvendinimą  kontrolė.