Jūsų naršyklė pasenusi!

Tam, kad puslapis būtų atvaizduotas teisingai, rekomenduojame atsinaujinti naršyklę.

Atnaujinti naršyklę
Tęsti naršymą

SAP Strategy Management

Verslo strategijos valdymui ir realizavimui
SAP Strategy Management padeda užpildyti erdvę tarp strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo, leidžia vizualizuoti ir pateikti įmonės strateginius tikslus, išdėstytus įvairiais organizaciniais pjūviais, stebėti jų įgyvendinimą, o prireikus, operatyviai imtis veiksmų ir skirti papildomų išteklių verslo strategijos įgyvendinimui. 
Gauti pasiūlymą
SAP Strategy Management
Strateginis planavimas
Strateginis planavimas

SAP Strategy Management  leidžia vizualizuoti įmonės tikslus, uždavinius, prognozes ir sekti jų įgyvendinimą. 

Strategijos valdymas
Strategijos valdymas

Biudžete numatytų projektų ir užduočių valdymas, atsakingų asmenų darbo stebėjimas ir analizė. 

Tikslų suderinimas
Tikslų suderinimas

Vertikalus ir horizontalus darbuotojų užduočių suderinimas pagal įmonės strateginius tikslus.  

Veiklos rezultatų palyginimas
Veiklos rezultatų palyginimas

Atskirų padalinių veiklos rezultatų palyginimas įmonės viduje ir su atskiromis subjektų grupėmis.

Kodėl SAP Strategy Management?

Vienoje vietoje visa aktuali informacija apie verslo strategiją - tikslų nustatymas, valdymas, užduočių delegavimas, įgyvendinimo kontrolė.

Vienoje vietoje visa aktuali informacija apie verslo strategiją - tikslų nustatymas, valdymas, užduočių delegavimas, įgyvendinimo kontrolė.

Turimų išteklių išgryninimas ir efektyvus perskirstymas, įmonės veiklos nukreipimas į strateginių tikslų įgyvendinimą.

Turimų išteklių išgryninimas ir efektyvus perskirstymas, įmonės veiklos nukreipimas į strateginių tikslų įgyvendinimą.

Vieninga sistema ir aiški informacija apie strateginius tikslus, reguliari rezultatų analizė skatina darbuotojų bendradarbiavimą ir atskaitomybę.

Vieninga sistema ir aiški informacija apie strateginius tikslus, reguliari rezultatų analizė skatina darbuotojų bendradarbiavimą ir atskaitomybę.

Pasirinktų rodiklių pokyčių raida ir periodinė analizė (kas savaitę, mėnesį, ketvirtį ar pusmetį) padeda nenutolti nuo strateginių tikslų.

Pasirinktų rodiklių pokyčių raida ir periodinė analizė (kas savaitę, mėnesį, ketvirtį ar pusmetį) padeda nenutolti nuo strateginių tikslų.

Sistema patikimai veikia visame pasaulyje. Prie savo prieigos galima jungtis per kompiuterį, planšetę ar išmanųjį telefoną iš bet kurios šalies bet kuriuo metu.

Sistema patikimai veikia visame pasaulyje. Prie savo prieigos galima jungtis per kompiuterį, planšetę ar išmanųjį telefoną iš bet kurios šalies bet kuriuo metu.

SAP Strategy Management
SAP Strategy Management aukštesniojo lygio vadovams ir verslo analitikams leidžia susidaryti aiškų, realų vaizdą, kaip kasdienės verslo operacijos prisideda prie įmonės misijos, vizijos ir strateginių tikslų įgyvendinimo.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekime.
Gauti pasiūlymą