i.MAS – išmanioji mokesčių administravimo sistema

ATGAL
 • Užsakymai

VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) pradėjo vykdyti i.MAS projektą, kurio metu diegiamos išmaniosios technologinės paslaugos bei standartizuojami duomenų pateikimo būdai, siekiant:

 • Mažinti administracinę naštą MM  (e.paslaugos). Administracinės naštos mažinimas, plėtojant e. paslaugas (preliminarių PVM deklaracijų parengimas, apskaitos paslaugos, duomenų teikimo automatizavimas), atsisakant popierinių dokumentų ir registrų, mažėjant patikrų skaičiui ir jų trukmei.
 • Mažinti šešėlinę ekonomiką ir didinti mokesčių pajamas. Pajamų apskaitymo ir mokesčių vengimo masto mažinimas, užtikrinant lygios konkurencijos sąlygas visiems verslo subjektams bei gerinant mokesčių surinkimą, o šiems tikslams pasiekti panaudojant modernias technines priemones.
 • Didinti mokesčių administravimo efektyvumą. Mokesčių administravimo efektyvumo didinimas, standartizuojant pateikiamų duomenų formatą, diegiant išmanias rizikos analizės ir kontrolės priemones.

i.MAS susideda iš 7 posistemių, kurie bus kuriami trimis grupėmis:VMI

Vidutines ir stambias įmones labiausiai palies keturios:

 • i.SAF – E-sąskaitų faktūrų sistema; Elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo bei pateikimo, taip pat duomenų apie gautas ir išrašytas sąskaitas faktūras pateikimo elektroniniu standartizuotu formatu ir programinėmis priemonėmis paslaugų sukūrimas bei įdiegimas.
 • i.VAZ – E-važtaraščių sistema; Elektroninių važtaraščių paslaugų, sudarančių sąlygas išrašyti, perduoti ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui, sukūrimas ir įdiegimas.
 • i.SAF – T – Standartinė apskaitos duomenų rinkmena; Standartinės audito rinkmenos, leidžiančios standartizuoti mokesčių mokėtojų apskaitos duomenų pateikimą, įdiegimas.
 • i.EKA – Išmanieji kasos aparatai; Užtikrina duomenų apie atliktas ūkines operacijas nepakeičiamumą ir perdavimą VMI analizės tikslams

Vidiniai i.MAS moduliai:

 • i.MAMC – Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo posistemis; Surinktos, apjungtos ir apdorotos mokesčių mokėtojų informacijos panaudojimas elgsenos analizei ir kontrolės veiksmų poveikio vertinimui. Mokesčių analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo intelektinis potencialas sukaupiamas kompetencijų centre.
 • i.KON – Išmanioji kontrolė; Veiksmingo nuolatinės horizontaliosios mokesčių mokėtojų kontrolės posistemio sukūrimas ir įdiegimas.
 • i.APS – Taikomoji apskaitos sistema.  Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiam verslui, sudarančių sąlygas elektroniniu būdu pusiau automatizuotai tvarkyti pajamų-išlaidų apskaitą, sukūrimas ir įdiegimas.

Daugiau informacijos: https://www.vmi.lt/cms/bendroji-informacija-apie-i.mas

i.SAF – e.sąskaitų faktūrų posistemis

Projektu siekiama sukurti mokesčių mokėtojams sąlygas e. būdu standartizuotu formatu pateikti VMI išrašytų ir gautų sąskaitų faktūrų duomenis ir sudaryti galimybę jiems gauti e. paslaugas. Daugiau…

SAF-T – standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena

Standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami subjekto ataskaitinio laikotarpio buhalterinės apskaitos duomenys, eksportuoti iš subjekto apskaitos sistemos (toliau – apskaitos sistema), apimantys atitinkamą laikotarpį.
SAF-T paskirtis – standartizuoti buhalterinės apskaitos duomenų pateikimą informacijos naudotojams, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą, kurį atlieka informacijos naudotojai. SAF-T sudaromas pagal Subjektų buhalterinės apskaitos duomenis.

Daugiau: https://www.vmi.lt/cms/saf-t

i.VAZ – e.važtaraščių posistemis

E.važtaraščių posistemio tikslas – gerinti mokesčių administravimą ir mažinti pajamų neapskaitymą bei mokesčių vengimą, kuriant elektronines paslaugas, kurios ūkio subjektams sudarytu galimybes išrašyti, perduoti, gauti ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui kelių transportu LR teritorijoje. Daugiau…

Tokio masto pokyčius įgyvendinti reikia ypač atsakingai. Visos privačios įmonės turės prisitaikyti prie šių pokyčių ir pertvarkyti sistemas pagal pateiktus reikalavimus. Įmonės ir įstaigos raginamos neatidėlioti sistemų pokyčių testavimo ir diegimo.

 

Galimos rizikos susijusios su i.MAS:

 • Apskaitininkų, buhalterių klaidos;
 • Techninės klaidos formuojant rinkmenas;
 • Nesutikrinama informacija teikiama skirtingais būdais VMI;
 • Peržiūrimi duomenys atrankos būdu.

Viso to pasekmės:

 • Mokesčiai, baudos, delspinigiai;
 • Kontrolės veiksmai, darbo laiko kaštai;
 • Neigiama įtaka reputacijai įvaizdžiui;

KAIP GALITE SUMAŽINTI ŠIAS RIZIKAS?

 • Moderni, patikima programinė įranga ir profesionalus jos parengimas rinkmenų generavimui;
 • Periodinė/nuolatinė duomenų, esančių duomenų bazėje, analizė ir tikrinimas prieš formuojant rinkmenas;
 • Suformuotų rinkmenų techninis, apskaitinis ir mokestinis patikrinimas.

Imas

Alna Business Solutions specialistai bendradarbiauja su VMI ir yra aktyviai įsitraukę į išmaniosios mokesčių administravimo sistemos projekto įgyvendinimą.  Įmonės komandos nariai dalyvauja VMĮ darbo grupėje rengiant specifikacijas, reikalingas pokyčiams įgyvendinti.

Rekomenduojame kuo greičiau sudaryti darbų planą ir suderinti atsakomybes, kokius žingsnius ir kada reikia atlikti, kad būtumėte laiku pasirengę pateikti informaciją VMI i.SAF formatu nuo 2016-10-01 dienos.

Mes galime Jums:

 • Suderinti VMI i.SAF struktūroje naudojamus klasifikatorius su Jūsų ERP sistemos naudojamais klasifikatoriais ir aprašyti galimų pakeitimus bei atsakomybes.
 • Įvardinti reikalingus ERP sistemos nustatymų pakeitimus.
 • Peržiūrėti i.SAF bylos struktūros laukus ir aprašyti algoritmą, kaip būtų iškeliama informacija iš naudojamos ERP sistemos.
 • Įvardinti galimus ERP sistemos funkcionalumo pakeitimus, kurių gali reikti norint pateikti informaciją į iSAF struktūrą.
 • Atlikti esamų ERP sistemos klasifikatorių bei duomenų, kurie gali daryti įtaką informacijos pateikimui į i.SAF, analizę, taip pat įvardyti galimus pakeitimus.
 • Išnagrinėti esamas integracijas, kurios gali daryti įtaką informacijos pateikimui i.SAF formate.
 • Aprašyti galimus procesų pakeitimus dėl informacijos pateikimo i.SAF formatu.

 

 

UŽSISAKYKITE

Turite klausimų? Norite užsisakyti?

Giedrius Gradeckas

Pardavimų vadovas

phone

Telefonas:
+370 612 54211

mail

El. paštas:
ggradeckas@alna.lt

 • Jūsų vardas
 • Jūsų el. paštas
 • Tema
 • Žinutė
Žinutė sėkmingai išsiųsta
Atsiprašome, jūsų žinutė nebuvo išsiųsta
close
How to enable JavaScript in your browser