i.SAF – e.sąskaitų faktūrų posistemis

ATGAL
 • Užsakymai

Projektu siekiama sukurti mokesčių mokėtojams sąlygas e. būdu standartizuotu formatu pateikti VMI išrašytų ir gautų sąskaitų faktūrų duomenis ir sudaryti galimybę jiems gauti e. paslaugas.

Siekiama, kad išrašytų ir gautų sąskaitų faktūrų duomenis į i.SAF mokesčių mokėtojas galėtų pateikti visais įmanomais būdais:

 • per mokesčių mokėtojų naudojamų buhalterinės apskaitos sistemų, kuriomis išrašomos PVM sąskaitos faktūros ir sąskaitos faktūros, integraciją su i.SAF (web service ar kt.);
 • sąskaitų faktūrų informacijos standartinės audito rinkmenos formatu importas į i.SAF;
 • sąskaitų faktūrų išrašymas tiesiogiai i.SAF;
 • tiesioginis sąskaitų faktūrų duomenų įvedimas į i.SAF per vartotojo sąsają;
 • į i.SAF iš valstybės informacinės sistemos „E.Sąskaita“ bus gaunami taip pat sąskaitų faktūrų, susijusių su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu, duomenys (vieno langelio principo įgyvendinimas).

123

Numatoma i.SAF posistemyje tvarkyti tokias duomenų grupes:

 • Sąskaitos faktūros duomenys: unikalus i.SAF sąskaitos faktūros numeris, sąskaitos serija ir numeris, data, tipas, Pardavėjo duomenys (pavadinimas; pardavėjo kodas; PVM mokėtojo kodas; buveinės adresas), Pirkėjo duomenys(pavadinimas; pirkėjo kodas; PVM mokėtojo kodas; buveinės adresas),
 • Prekės / paslaugos informacija (pavadinimas (paprastas tekstas), kiekis, vieneto kaina, bendra suma, apmokestinamoji vertė, mokesčio kodas pagal klasifikatorių, PVM tarifas, PVM suma) ir kt. sąskaitos faktūros duomenys (aktualu tik e.sąskaitų faktūrų išrašymo paslaugai);
 • Požymiai: požymis apie e.sąskaitos peržiūrą, pirkimo PVM sumos įtraukimą į PVM atskaitą, sąskaitos faktūros duomenų panaudojimą (nenaudojimą) preliminariai PVM deklaracijai formuoti, kt.;
 • Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas;
 • Suminiai už ataskaitinį laikotarpį pardavimų per kasos aparatus ir pardavimų išrašant kvitus FR0508 duomenys;
 • Kiti duomenys.

i.SAF naudojamas PVM klasifikatorius leis identifikuoti:

 • Prekių ir paslaugų teikimą, neapmokestinamą PVM.
 • Prekių eksportą.
 • ES PVM mokėtojams patiektas prekes.
 • Kitus 0 proc. PVM apmokestinamus sandorius.
 • Už LR ribų įvykusius sandorius.
 • Taikomą PVM tarifą ir kitą aktualią PVM deklaravimui informaciją.

Įgyvendinus Projektą bus sukurtos mokesčių mokėtojams patogios, orientuotos į vartotoją lengvai pasiekiamos e. paslaugos. Kuriamos e. paslaugos yra sąveikios ir kompleksinės elektroninės paslaugos, leidžiančias kuo efektyviau panaudoti turimą valstybės IRT bazę, jau sukurtus IT įrankius, sukauptus informacinius išteklius. i.SAF bus veiksmingai naudojamas jau sukurtų viešųjų paslaugų teikimui modernizuoti (ESKIS, EDS paslaugos) bei naujai kuriamoms paslaugoms (kitų i.MAS posistemių kuriamos e. paslaugos). Taip pat siekiant kurti inovatyvias ir šiuolaikiškas paslaugas, numatoma sukurtas elektronines paslaugas pritaikyti ir mobiliesiems įrenginiams.

Daugiau informacijos: https://www.vmi.lt/cms/pvm-saskaitu-fakturu-registru-duomenu-tvarkymo-ir-pateikimo-taisykliu-projektas

UŽSISAKYKITE

Turite klausimų? Norite užsisakyti?

Giedrius Gradeckas

Pardavimų vadovas

phone

Telefonas:
+370 612 54211

mail

El. paštas:
ggradeckas@alna.lt

 • Jūsų vardas
 • Jūsų el. paštas
 • Tema
 • Žinutė
Žinutė sėkmingai išsiųsta
Atsiprašome, jūsų žinutė nebuvo išsiųsta
close
How to enable JavaScript in your browser