i.VAZ – e.važtaraščių posistemis

ATGAL
 • Užsakymai

E.važtaraščių posistemio tikslas – gerinti mokesčių administravimą ir mažinti pajamų neapskaitymą bei mokesčių vengimą, kuriant elektronines paslaugas, kurios ūkio subjektams sudarytu galimybes išrašyti, perduoti, gauti ir naudoti elektroninius važtaraščius krovinių vežimui kelių transportu LR teritorijoje.

 • Atsisakyta popierinių važtaraščių bei sumažinta su jų naudojimu ir saugojimu susijusi administracinė našta, minimizuota su popierinių dokumentų praradimu susijusi rizika bei neigiamos pasekmės.
 • Sumažės mokesčių mokėtojų patiriamos laiko, žmogiškųjų išteklių ir finansinės sąnaudos, kurias jie šiuo metu patiria teikdami prašomą informaciją ar duomenis mokesčių administratoriui.
 • Mokesčių administratorius bei kitos kontroliuojančios institucijos realiu laiku gaus išsamius, standartizuotus bei susistemintus duomenis apie ūkines operacijas, susijusias su krovinių vežimu
 • Mokesčių administratorius nereikalaus mokesčių mokėtojų pateikti popierinius ūkinę operaciją patvirtinančius dokumentus (važtaraščius), dėl ko sutrumpės mokesčių administratoriaus priimami sprendimai mokesčių mokėtojų atžvilgiu, nebus trikdoma mokesčių mokėtojų ūkinė veikla

12234

Veiksmus i.VAZ posistemyje galės atlikti krovinio siuntėjas, vežėjas ir gavėjas arba jų įgalioti asmenys, naudodamiesi jiems suteiktomis e. važtaraščio duomenų tvarkymo teisėmis. Važtaraštį išrašantis ir už pervežimo operacijos duomenų pateikimą atsakingas ūkio subjektas bus laikomas važtaraščio rengėju. Naudotojų rolės bus apibrėžtos e. važtaraščių naudojimo taisyklėse, kurias numatoma parengti Projekto metu.

E. važtaraščių naudotojai bus registruojami i.VAZ naudotojais naudojant i.MAS e. paslaugų portalo naudotojų autentifikavimo priemones, o jungsis tiesiogiai į i.MAS e. paslaugų portalą, kuriame realizuotas i.VAZ e. paslaugų teikimas. i.VAZ bus sudaroma galimybė išoriniams i.VAZ naudotojams eksportuoti duomenis iš/į jų IS elektroniniu formatu e. važtaraščių formavimui automatiniu būdu, vykdytų krovinių pervežimų duomenų analizei, ataskaitų formavimui ir pan., atsispausdinti išrašytą e. važtaraštį. i.VAZ naudotojai, naudojantys savo e. važtaraščių išrašymo ir tvarkymo sistemas, jose sukurtus e. važtaraščius galės įkelti į i.VAZ naudodami tinklines paslaugas (angl. web service) arba importuodami duomenis (duomenų rinkmenas). Kiti i.VAZ naudotojai e. važtaraščius išrašys i.VAZ priemonėmis.

i.VAZ posistemyje tvarkomi duomenys pagal savo pobūdį bus skirstomi į dvi grupes:

 • Pervežimo operacijos registravimo (pagrindinio e. važtaraščio duomenys) – tai pervežimo operacijos duomenys, kuriuos važtaraščio rengėjas privalės pateikti dar prieš krovinio išvežimo laiką, norėdamas gauti i.VAZ suteiktą važtaraščio registracijos numerį;
 • Pervežimo operacijos dokumentavimo papildomi duomenys – tai pervežimo operacijos duomenys, kuriuos važtaraščio rengėjas privalės pateikti, jei faktinės pervežimo operacijos aplinkybės skirsis nuo pagrindiniame e. važtaraštyje įrašytų duomenų. Važtaraščio rengėjas papildomus duomenis turės pateikti per nustatytą terminą.

Duomenų į i.VAZ posistemį teikimas bus privalomas pervežant savo ar kitų asmenų krovinius kelių transporto priemonėmis LR teritorijoje, kai bent vienas krovinio pervežimo operacijoje dalyvaujantis asmuo yra ekonominę/individualią veiklą vykdantis ūkio subjektas ir (ar) yra sukurti komerciniai santykiai tarp krovinio siuntėjo ir gavėjo, siuntėjo ir vežėjo arba gavėjo ir vežėjo. Taip pat krovinio pervežimo operacijos duomenys į i.VAZ posistemį turės būti pateikti ir prekių išgabenimo iš LR teritorijos atveju.

Daugiau informacijos: https://www.vmi.lt/cms/vaztarasciu-ir-kitu-kroviniu-gabenimo-dokumentu-duomenu-teikimo-taisykliu-projektas

UŽSISAKYKITE

Turite klausimų? Norite užsisakyti?

Giedrius Gradeckas

Pardavimų vadovas

phone

Telefonas:
+370 612 54211

mail

El. paštas:
ggradeckas@alna.lt

 • Jūsų vardas
 • Jūsų el. paštas
 • Tema
 • Žinutė
Žinutė sėkmingai išsiųsta
Atsiprašome, jūsų žinutė nebuvo išsiųsta
close
How to enable JavaScript in your browser