Rizikos ir incidentų valdymo sprendimas

ATGAL
 • Nauda:

 • Funkcijos:

Nepaisant jūsų įmonės pobūdžio ar dydžio, gali būti sunku valdyti bei sekti incidentus, dėl kurių darbuotojai gali patirti traumų ar susirgti, kurie daro žalą aplinkai ar sukelia nuostolių nuosavybei. Todėl „DocLogix“ rizikos ir incidentų valdymo sprendimas padės imtis tinkamų veiksmų, kad rizika būtų suvaldyta, o incidentų išvengta.

NAUDA:

 • Efektyvesnis INFORMACIJOS PLATINIMAS automatizuojant darbo procesus ir įspėjimus sistemoje.
 • Galimybė PERŽIŪRĖTI BUVUSIUS INCIDENTUS yra naudinga duomenims analizuoti, vėlesniems taisomiesiems veiksmams vykdyti ir tiems veiksmams analizuoti.
 • AIŠKI ATSAKOMYBĖ didina darbuotojų atskaitomybę.
 • SKAIDRUS ir STANDARTIZUOTAS incidentų registravimas.
 • Incidentai taisomi iš karto.
 • Galimybė SUSIETI RIZIKĄ SU PAGRINDINIAIS INCIDENTAIS.
 • Galimybė tiksliai ĮVERTINTI RIZIKĄ skirtingose kategorijose (įskaitant nesėkmės tikimybę, ilgalaikio gedimo tikimybę, poveikį verslui ir kt.), kad būtų galima suteikti prioritetus prevenciniams veiksmams, kurių reikia imtis skiriant deramą dėmesį ir juos vykdyti eilės tvarka.
 • Naudojantis rizikos sekimo funkcija nuolat MAŽINAMA INCIDENTŲ GALIMYBĖ.
 • Dokumentai bus saugesni, nes galima pasirinkti, ką matys kiekvienas darbuotojas arba vartotojų grupė. Pavyzdžiui, rizikos koordinatoriai iš skirtingų padalinių galės lengvai pranešti ir turės prieigą prie savo padalinio įrašų, rizikos vadovai turės prieigą prie viso skirtingų padalinių įrašų sąrašo, o kiekvienas aukščiausio rango vadovas turės po atskirą prieigą.
 • INCIDENTŲ ir asmenų, anksčiau pakliuvusių į incidentus, DUOMENŲ BAZĖ. Šis sprendimas dar veikia kaip duomenų bazė, kurioje laikomi įrašai apie incidentus, kurių gali prireikti per auditus, draudimui arba gali reikėti šią informaciją pateikti potencialiems klientams.
 • Visa įmonė geriau tenkins ISO standartų ir įstatymų reikalavimus, kadangi bus nuolat pranešama apie incidentus, fiksuojami veiksmai ir valdoma informacija.
 • Galima lengvai prieiti prie dokumentų, kuriuose laikoma informacija apie taisomuosius veiksmus (evakavimo procedūrų aprašymai, pareigų delegavimas ir kt.); iš naujo pristatomos standartinės operacijos; nurodymai, kaip įvykdyti užsakymus, finansinius sandorius ir gamybos procesus, jei įvyktų incidentas; verslo tęstinumo planas bei kita svarbi informacija.
 • Naujausios ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ versijos gaunamos keliais pelės spragtelėjimais.

FUNKCIJOS:

 • Individualiai sukurtos formos ir požymių rinkiniai, kuriuose visiškai atsispindės reikiami incidento bei rizikos įveikimo aprašai.
 • Automatiškai apskaičiuojamas bendras rizikos balas ir automatiškai įvertinamas priskirtos rizikos tipas, priklausomai nuo konkretaus balo aprašo ar skirtingų parametrų.
 • Fiksuojami įrašams daromi pakeitimai.
 • Atsakymai pateikiami atsižvelgiant į pareigas įmonėje.
 • Patogiai laikoma informacija. Užuot atskirose bylose saugant įrašus apie incidentus padaliniuose arba rizikos mažinimo įrašus, visiems padaliniams sukuriami du įprasti sąrašai: vienas – incidentų, kitas – rizikos mažinimo.
 • Automatiškai konsoliduojami skirtingų padalinių duomenys.
 • Skirtingas sistemos vaizdas kiekvienam registruotam vartotojui.
 • Galimybė konkretiems vartotojams paslėpti ar rodyti kai kurią informaciją.
 • Automatiškai kuriamos ataskaitos.
 • Nesėkmingų atvejų registras ir poveikio analizės funkcijos.
 • Taip pat visos kitos funkcijos, kurias užtikrina „DocLogix“ platforma („DocLogix“ funkcinės galimybės).

Turite klausimų? Norite užsisakyti?

Rolandas Vaikėnas

UAB "DocLogix" pardavimų vadovas

phone

Telefonas:
+370 616 28812

mail

El. paštas:
sales@doclogix.lt

 • Jūsų vardas
 • Jūsų el. paštas
 • Tema
 • Žinutė
Žinutė sėkmingai išsiųsta
Atsiprašome, jūsų žinutė nebuvo išsiųsta
close
How to enable JavaScript in your browser