Tvarumas

Grįžti

UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ ir UAB „ALNA BUSINESS“ kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Abiejų įmonių veiklos valdymo ir plėtros koncepcija yra grindžiama orientacija į procesų valdymą ir aplinkos apsaugą vadovaujantis EN ISO 9001:2015 ir EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimais. Įmonės, teikdamos verslo valdymo sistemų diegimą, tobulinimą, priežiūrą, konsultacijas ir mokymus, verslo procesų analizę bei siekdamos užtikrinti veiklos vadybos ir paslaugų teikimo kokybę, sėkmingą bei kryptingą vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, įsipareigoja:

 • užtikrinti kokybiškų bei klientų reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimą bei padėti skaitmenizuoti klientams aktualius procesus, taip siekiant mažinti poveikį aplinkai;
 • gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, klientų, partnerių, darbuotojų atsiliepimus;
 • veiklą vykdyti vadovaujantis verslo sritį reglamentuojančiais LR teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos įmonės prisiima vykdyti, siekdamos veiklos atitikties pagal EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus;
 • skirti reikalingus išteklius iškeltiems vadybos sistemos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 • vykdyti poveikio aplinkai kontrolę bei efektyvų priemonių valdymą;
 • mažinti administracijoje susidarančių buitinių atliekų kiekį, jas tinkamai rūšiuoti, tobulinti atliekų rūšiavimo sprendimus;
 • savo veikloje naudoti žalią elektrą, pakuotes, pagamintas iš perdirbtų žaliavų ir (ar) greitai suyrančias; 
 • mažinti elektros sąnaudas vykdant veiklos procesus;
 • taupiai naudoti kurą, kitus gamtos resursus, orientuotis į atsinaujinančių gamtinių išteklių panaudojimą;
 • dirbti su atsakingais, į aplinkos apsaugos valdymą orientuotais partneriais ir tiekėjais;
 • skatinti savo klientus ir visuomenę rinktis aplinką tausojančius sprendimus;
 • skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, diegti naujoves ir ieškoti sprendimų tobulinti paslaugų teikimo kokybę;
 • užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, padėti darbuotojui suvokti paties atsakomybę saugant savo ir aplinkinių sveikatą;
 • ugdyti darbuotojų suvokimą ir jų sąmoningumą apie poveikį aplinkai vykdant taršos prevenciją, mokyti saugiai ir atsakingai tvarkyti atliekas, taupyti elektrą.


Mūsų ISO 9001:2015 sertifikatus galite peržiūrėti čia (UAB „Alna Business Solutions“) ir čia (UAB „Alna Business“) 
Mūsų ISO 14001:2015 sertifikatus galite peržiūrėti čia (UAB „Alna Business Solutions“) ir čia (UAB „Alna Business“)  

UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ ir UAB „ALNA BUSINESS“ informacijos saugumo valdymo politika

UAB „Alna Business Solutions“ ir UAB „Alna Business“ tikslas – užtikrinti veiklos tęstinumą. Mažinti su informaciją susijusią riziką, užkertant kelią informacijos saugumo incidentams arba mažinti jų tikėtiną žalą. Įgyvendinant šiuos principus, įsipareigojame, kad:

 • Įmonė yra įsidiegusi ir palaiko informacijos saugumo valdymo sistemą. Sistema nuolatos gerinama pagal ISO/IEC 27001 standarto nuostatus.
 • Įmonė yra įsipareigojusi atitikti ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus.
 • Nuolatinis gerų informacijos saugumo valdymo rodiklių palaikymas – kiekvieno darbuotojo pareiga.
 • Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui, iš tiekėjų reikalaujama tiekti kokybiškas ir atitinkančias informacijos saugumo nustatytus reikalavimus.
 • Vadovybė informacijos saugumo valdymo politikos atžvilgiu yra įsipareigojusi demonstruoti lyderystę, dalyvauti jos priežiūroje bei kurti palankią aplinką darbuotojų pareigingumui ir iniciatyvai.
 • Vadovybė periodiškai peržiūri, vertina bei koreguoja informacijos saugumo valdymo tikslus bei prižiūri jų įgyvendinimą.

Mūsų ISO/IEC 27001:2013 sertifikatus galite peržiūrėti čia (UAB „Alna Business Solutions“) ir čia (UAB „Alna Business“)

UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ ir UAB „ALNA BUSINESS“ veiklos skaidrumo užtikrinimo ir korupcijos prevencijos politika 

Įmonės savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, savo verslą grindžia skaidrumo, nešališkumo principais bei imasi visų prevencinių priemonių pašalinti prielaidas korupcijai.

Mūsų skaidrumo užtikrinimo ir korupcijos prevencijos politiką galite peržiūrėti ČIA